facebook icon

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Projekter

planche

Planche lavet af deltagere i familiecafé januar 2018

Frivilligcentret har etableret en række projekter via eksterne fonde og puljer.

Bl.a. er der med hjælp fra Nordea-fonden etableret familiecaféer i samarbejde med vores medlemsforening Home-Start og der har netop været afholdt en familieudflugt i samarbejde med Gribskov.

Andre eksempler på projekter er Grønt medborgerskab med nyttehaver på Flynderupgård som har kørt i en årrække, projektet Senior-Journalister er startet i 2018 med støtte fra Velux-fonden og Kvindeforum har holdt første kvindecafé i oktober 2018 - dette projekt er støttet af Kvindernes Bygnings Fond.