facebook icon

SMIL

I 2016-2017 kørte frivilligcentret et projekt med trivselsgrupper for børn, hvis forældre er skilt. Målgruppen var børn fra 0-3. klasse.
Formålet med projektet var at give børnene et frirum med plads til de tanker, der fylder i hverdagen.Grupperne havde tovholdere fra skolen og frivillige med relevant faglighed, og uddannelse som gruppeleder.

Projektet blev skudt igang med et pressemøde den 1. december, hvor Lars Olsen fra Trygfonden overrakte en donation på 650.000 kroner til at gennemføre projektet.

 

Fakta
- Trivselsgrupperne er for børn 0-3. klasse
- Børnene bliver ikke visiteret. Det er frivilligt at deltage
- ca. 8 børn i hver gruppe
- forløb på 10 gange, 1½ - 2 timer per gang
- foregår på børnenes skole
- hver gruppe har to-tre tovholdere med pædagog og frivillige med faglig baggrund
- indhold er en blanding af samtale, leg og hygge
- flere samtaler med forældre i løbet af de 10 gange

Kontakt
Mere info: Kontakt Hanna Tyge på 49 21 50 60 eller kontor@frivilligcenter-helsingor.dk  

Sponsor
Projektet fik midler fra Trygfonden til at etablere trivselsgrupper og en koordineret indsats mellem kommunens skoler/SFO og Frivilligcenter Helsingør.

Læs rapporten...