Årsberetninger

2018Frivilligcenter Helsingør holder generalforsamling hvert år i april måned. Generalforsamlingen er åben for alle med interesse i frivilligcentret, men kun medlemsforeninger er stemmeberettigede med én stemme pr. forening.

Formanden gennemgår årets gang og ser fremad. Der udgives hvert år en årsberetning.
Se dem herunder:

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011