facebook icon

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Frivillige

giveIntet frivilligcenter uden frivillige
Hver uge er der mange ildsjæle, som hjælper til i frivilligcentret - med administrative opgaver, IT, i projekter, som koordinatorer, tovholdere og rådgivere mv. Herudover deltager husrådet i arrangementer og "ambassadør"-arbejde. Tusind tak for jeres store indsats. 

  • Husrådet ca. 15 frivillige, som stiller op som "ambassadører" for frivilligcentret og repræsenterer os ud ad til ved messer etc. og derudover hjælper med alt fra planlægning af arrangementer til forplejning og praktisk hjælp.
  • Kontorfrivillige ca 8 frivillige som hjælper med bogholderi og regnskab, administrative og praktiske opgaver, statistik og dokumentation samt it, print, netforbindelse mv.
  • Rådgivning ca 8 frivillige økonomi- og gældsrådgivere.
  • Selvhjælp ca 10 frivillige gruppeledere i selvhjælpsgrupper for børn og voksne.

  • Køkken: 4 madmødre, køkkenhjælpere og kagekoner.
  • Nyttehaver: ca 4 frivillige.
  • Motionsnetværk: 3 frivillige tovholdere.
  • Kreative værksteder: 15-20 frivillige "Hjertedamer" samt 4-6 i "By Hand".
  • Projektmedarbejdere: Mere end 20 frivillige deltager i vores aktuelle projekter.

Har du lyst til at være frivillig hos os eller i en af vores medlemsforeninger så kontakt os på 4921 5060 eller  rep@frih.dk. Du kan også finde inspiration i Frivilligbanken.